סיום הזמנה
פריטים בהזמנה
המוצר כמות תמונת מוצר פרטים נוספים סכום
סה"כ 0
תשלומים

5

סוג
 
סכום
 מזומן
 
 555
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ קבלות
555
פרטי הלקוח
מספר הזמנה
שם
טלפון
כתובת
ת.ז
עיר
טלפון נוסף
קומה
סכום ההובלה
הערות
סטאטוס